Latest Posts

“Đệ nhất bãi tắm” Cửa Lò

 Khi viết về sông Hương, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thắc mắc nguồn gốc cái tên của dòng sông qua một tản văn rất gợi: “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Khi chúng tôi kể cho bạn nghe về sự say đắm của Cửa...